Urząd Gminy
w Poświętnem


Biblioteka Publiczna
w Poświętnem

Kuratorium Oświaty
w Białymstoku


Ministerstwo Edukacji
 Narodowej


 CEN Białystok

Strona poświęcona
HISTORII PARAFII
W POŚWIĘTNEM

Wrota Podlasia

 


PROJEKT W PRZEDSZKOLU

"Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”

Od 2018-09-01 do 2019-06-30. W naszej szkole będzie realizowany projekt "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2018- 2019, w ramach Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 75 dzieci (uczęszczających do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem, 18-112 Poświętne, Gołębie 11, oraz 4 nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem.
Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania, wzrost jakości oferty edukacyjnej oraz rozszerzenie oferty zajęć dydaktycznych Oddziałów Wychowania Przedszkolnego.

REGULAMIN
DEKLARACJA

Program edukacyjny „Mały ekonomista”

PROGRAM ROZWIJAJĄCY KREATYWNOŚĆ „MAŁY TWÓRCA”

Program „W krainie muzyki”

Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE INFORMATYCZNE "Baw się i ucz z komputerem”

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA „Wybitny maluch”
POMOCE DYDAKTYCZNE - zdjęcia
SCENARIUSZE ZAJĘĆ


Baw się i ucz z komputerem - „Z czego składa się komputer?" - LINK
Mały przedsiębiorca - „Poznajemy historię pieniądza” - LINK
Mały twórca - „Maluję jak Picasso”- tworzenie własnego obrazu - LINK
Projekt edukacyjny rozwijający kreatywność pn. „Mały twórca”- 3 i 4-latki - "Jesienne drzewko" - LINK
Projekt edukacyjny rozwijający umiejętności muzyczne pn. „ W krainie muzyki”- 5 latki - "Wiatr i jesień." - LINK
Projekt edukacyjny rozwijający uzdolnienia pn. „Wybitny maluch” – 6 latki - "List od wróżki czarodziejki." - LINK
Zajęcia z preorientacji zawodowej w przedszkolu grupa 5 –latki - "Kim będę gdy dorosnę?" - LINK
Wybitny maluch - „Jesienne rymy”- układanie i tworzenie rymów - LINK
Projekt edukacyjny dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 6 latki - "Spotkanie z literami o i a – pisanie liter." (TIK)- LINK
Scenariusz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w przedszkolu -„Rozwijanie orientacji przestrzennej” - LINK

Kodowanie na dywanie - Zabawa dydaktyczna „Policz koty” - LINK
Plakat -„Polska Moja Ojczyzna” – praca plastyczna z okazji obchodów 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. - LINK
Wprowadzenie wzoru graficznego 1a,b,c do wierszyka „Deszczyk” – ćwiczenia według Metody Dobrego Startu – „Od wierszyka do rysunku” M. Bogdanowicz. - LINK


Stronę tworzą uczniowie Gimnazjum w Poświętnem pod kierunkiem p. Wioletty Gołaszewskiej


PLAN LEKCJI

  

 W trakcie realizacji:

  logo_uczen.jpglogo_small.png  logo_supermemo.png

rozwoj.jpg  unia.jpg  logo-sbp.gif
Dzień Bezpiecznego Internetu 2012Zrealizowane:

bocian.gif  
energia.gif logo.gif  LOGO_az.jpg  logo_english.jpg  nutka.gif  ryby.gif