Urząd Gminy
w Poświętnem


Biblioteka Publiczna
w Poświętnem

Kuratorium Oświaty
w Białymstoku


Ministerstwo Edukacji
 Narodowej


 CEN Białystok

Strona poświęcona
HISTORII PARAFII
W POŚWIĘTNEM

Wrota Podlasia

 


HISTORIA SZKOŁY

O PATRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ...
 

Znany powszechnie pod tym pseudonimem pisarzAleksander Głowacki, herbu Prus, urodził się w Hrubieszowie w 1847 roku. Jego ojciec (oficjalista, ekonom dworski) pracował w Żabczu koło Hrubieszowa i w sąsiednich dworach. Po śmierci matki - Apolonii Głowackiej z Trembińskich w roku 1850 wychowaniem Aleksandra zajęła się babka Marcjanna Trembińska, mieszkająca w Lublinie, a po śmierci ojca od siódmego roku życia wychowuje sierotę jego ciotka Domicela Olszewska. Początki edukacji odebrał przyszły pisarz w domu ciotek. W 1856 roku wstąpił do Szkoły Realnej w Lublinie. Klasę piątą ukończył w Siedlcach, gdzie nauczycielem był jego starszy brat - Leon. Naukę w klasie szóstej kontynuował w Kielcach, gdzie również pracował jego brat. Z kieleckiej szkoły w 1863 roku uciekł do powstania. Po kilku potyczkach, ranny, został aresztowany i osadzony w więzieniu w Siedlcach. Dzięki staraniom rodziny, uwolniony wrócił do Gimnazjum w Lublinie, które ukończył w 1866 roku z wynikiem celującym. W tym czasie wstępuje do Szkoły Głównej w Warszawie na wydział matematyczno-fizyczny. Po dwóch latach nauki porzuca studia, rozpoczynając pracę jako guwerner, a nawet przez krótki czas jako robotnik.

    W 1872 roku drukuje pierwsze artykuły na łamach pism pozytywistycznych"Opiekuna domowego"i"Niwy", jednocześnie współpracuje z pismami humorystycznymi -"Mucha"oraz z"Kolcami". Wydał wówczas"Kłopoty Babuni"i obrazki satyryczne"To i owo". W tym czasie publikował szereg artykułów na tematy społeczne. Przez całe życie pisał"Kroniki Tygodniowe", stanowiące dla niego szkołę pisarstwa. W"Kronikach"przedstawiał żywe obrazy życia społecznego, politycznego i artystycznego. Toczył ostre polemiki, zabierał głos w sprawach narodowych, politycznych i moralnych. Zawarł w Kronikach wiele trafnych analiz i sądów.

    W 1876 roku ożenił się z Oktawią z Trembińskich, daleką kuzynką ze strony matki. W latach 1876-1884 wkroczył w złoty okres swojej twórczości nowelistycznej."Szkice i obrazki","Przygoda Stasia","Powracająca fala","Kamizelka","Antek","Pałac i rudera", to tylko niektóre z jego prac. W latach 1887- 1889 pisze znakomitą powieść"Lalka", w której rysuje obraz rozwijającego się kapitalizmu. W latach 1890-1893 pisze i wydaje"Emancypantki", powieść o współczesnej szkole i sytuacji kształcenia kobiet. Po"Emancypantkach"powstaje znakomite dzieło o starożytnym Egipcie pt."Faraon". Następną po"Faraonie"była książka"Dzieci", analizująca problem rewolucji 1905 roku. Ostatnią jego pracą była publikacja Przemiany, której już nie zdążył ukończyć. Zmarł w Warszawie 10 maja 1912 roku. Pochowany na Powązkach. "Serce - serc" - taki napis umieszczono na jego grobie.
(Informacje pobrano ze strony http://pl.wikipedia.org)Z KART HISTORII GIMNAZJUM...
 

 
Budynek Gimnazjum w Poświętnem na krótko przed generalnym remontem (wówczas mieściła się Szkoła Podstawowa)

Zima'19999Ten wspaniały obiekt - perła architektonicznej sztuki przerabiania przejdzie do historii jako budynek pierwszego powojennego gimnazjum

MSZA ŚW. POLOWA
SWOJĄ OBECNOŚCIĄ ZASZCZYCILI M.IN. WÓJT GMINY POŚWIĘTNE PAN WITOLD ŁAPIŃSKI, dh BOLESŁAW PACZKOWSKI, ks. PARAFII PIETKOWO STANISŁAW MIKUCKIUROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO OTWORZYŁ DYREKTOR GIMNAZJUM PAN LESZEK WARAKOMSKIWIELE CIEPŁYCH SŁÓW PADŁO Z UST PANA WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE - WITOLDA ŁAPIŃSKIEGO

LICZNIE ZEBRANI UCZNIOWIE SP I GIMNAZJUM W SKUPIENIU UCZESTNICZYLI W UROCZYSTOŚCI
WSPANIAŁĄ OPRAWĘ MUZYCZNĄ PRZYGOTOWAŁ PAN ZYGMUNT SASINOWSKI - NAUCZYCIEL MUZYKI W GIMNAZJUM

...W PIERWSZYM RZĘDZIE - GOŚCIE I CZŁONKOWIE RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM

...I DOPISAŁA POGODA.
A LUDZI GROMADZIŁO SIĘ CORAZ WIĘCEJ ...

W 2002 roku dyrektorem
Zespołu Szkół w Poświętnem
została p. Bożena Brzozowska


Stronę tworzą uczniowie Gimnazjum w Poświętnem pod kierunkiem p. Wioletty Gołaszewskiej

PLAN LEKCJI

  

 W trakcie realizacji:

  logo_uczen.jpglogo_small.png  logo_supermemo.png

rozwoj.jpg  unia.jpg  logo-sbp.gif
Dzień Bezpiecznego Internetu 2012


Zrealizowane:

bocian.gif  
energia.gif logo.gif  LOGO_az.jpg  logo_english.jpg  nutka.gif  ryby.gif