Urząd Gminy
w Poświętnem


Biblioteka Publiczna
w Poświętnem

Kuratorium Oświaty
w Białymstoku


Ministerstwo Edukacji
 Narodowej


 CEN Białystok

Strona poświęcona
HISTORII PARAFII
W POŚWIĘTNEM

Wrota Podlasia

 


PROJEKTY

 "JANKO MUZYKANT"


Projekt pod nazwą „NASI PRZODKOWIE” powstał z inicjatywy uczniów, którzy zaczęli tworzyć strony www o swoich miejscowościach, poszukiwali informacji w swoich rodzinach, dokumentach, Internecie na temat swoich korzeni, historii regionu. Wykazują oni dużą chęć realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem informacji o swoich przodkach, pod czujnym okiem wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów (j. polskiego, informatyki, historii, plastyki, geografii, techniki). Do projektu włączą się rodzice uczniów, ich sąsiedzi i rodziny celem zbadania historii, tradycji regionu, swoich korzeni.

Cele projektu:

 • rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu, jej historii, tradycji, środowisku przyrodniczym;

 • poznanie ciekawych ludzi, ludowych artystów;

 • poznanie swoich korzeni;

 • integracja ze środowiskiem lokalnym i regionalnym celem wytworzenia bliskich więzi;

 • wykorzystanie promocyjne zebranych informacji na stronę www szkoły.

Uczniowie nabędą umiejętności:

 • gromadzenia i porządkowania informacji;

 • współpracy w grupie;

 • komunikowania się w grupie i środowisku;

 • organizowania warsztatu pracy;

 • przedstawiania zdobytych informacji w różnych formach;

 • przygotowania do publicznych wystąpień;

 • wykorzystywania technologii komputerowej;

 • posługiwania się aparatem fotograficznym, dyktafonem;

 •  tworzenia artykułów prasowych i współpracy z mediami;

 • wykorzystywania wiedzy w praktyce.

***********************************************************

http://poswietne2006.republika.pl/   - informacje dotyczące historii Poświętnego
 

WYWIADY Z MIESZKAŃCAMI WSI:

SŁOWA I SŁÓWKA - słowniczek powiedzeń

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

     Projekt ten przyczynił się do integracji naszego środowiska, wyzwolił wiele energii
i dostarczył dużo satysfakcji ze wspólnie wykonanego zadania. Wymagał zaangażowania rodziców i dziadków do pomocy w gromadzeniu informacji dotyczących pochodzenia rodzin. Umożliwił uczniom zdobycie wielu wiadomości dotyczących „Małej Ojczyzny”. Młodzież zaczęła odczuwać związek z regionem, dostrzegać jego piękno. Nauczyła się pracować
w zespole według określonego planu. Uczniowie nauczyli się gromadzić i porządkować informacje, należy zadbać teraz o to, by nie trafiły one do przysłowiowej szuflady. W pracy
z uczniami należy więcej uwagi poświęcić na to, by nauczyli się lepiej organizować swój warsztat pracy. Należy nauczyć młodzież prawidłowego posługiwania się aparatem fotograficznym i dyktafonem, by uzmysłowić im wagę i znaczenie tych środków pomocy
i dokumentowania.

WSZYSTKIM PRACUJĄCYM NAD PROJEKTEM
SKŁADAMY SZCZERE PODZIĘKOWANIA.Stronę tworzą uczniowie Gimnazjum w Poświętnem pod kierunkiem p. Wioletty Gołaszewskiej


PLAN LEKCJI

  

 W trakcie realizacji:

  logo_uczen.jpglogo_small.png  logo_supermemo.png

rozwoj.jpg  unia.jpg  logo-sbp.gif
Dzień Bezpiecznego Internetu 2012Zrealizowane:

bocian.gif  
energia.gif logo.gif  LOGO_az.jpg  logo_english.jpg  nutka.gif  ryby.gif