Urząd Gminy
w Poświętnem


Biblioteka Publiczna
w Poświętnem

Kuratorium Oświaty
w Białymstoku


Ministerstwo Edukacji
 Narodowej


 CEN Białystok

Strona poświęcona
HISTORII PARAFII
W POŚWIĘTNEM

Wrota Podlasia

 


EGZAMIN GIMNAZJALNY
PODSTAWA PROGRAMOWA
fizyka kl. 2 gim, kl.3 gim, kl.7

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

Informacje o egzaminie gimnazjalnym - LINK

1.część humanistyczna –18 kwietnia 2018 r.(poniedziałek)
* z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
* z zakresu języka polskiego –godz. 11:00
2.część matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2018 r.(wtorek)
* z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00
* z zakresu matematyki –godz. 11:00
3.język obcy nowożytny –20 kwietnia 2018 r.(środa)
* na poziomie podstawowym – godz. 9:00
* na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Zapraszamy na stronę www.oke.lomza.pl


Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów w 2018r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I branżowej szkoły I stopnia

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

1.część humanistyczna –18 kwietnia 2016 r.(poniedziałek)
* z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
* z zakresu języka polskiego –godz. 11:00
2.część matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2016 r.(wtorek)
* z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00
* z zakresu matematyki –godz. 11:00
3.język obcy nowożytny –20 kwietnia 2016 r.(środa)
* na poziomie podstawowym – godz. 9:00
* na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Zapraszamy na stronę www.oke.lomza.pl

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół
Terminy egzaminu gimnazjalnego

część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)

-z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

-z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Informacje dotyczące egzaminu gimnazalnego  dostępne są na stronie www.oke.lomza.pl


TESTY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
dla klas III gimnazjum mogą okazać się pomocne przy wyborze szkoły

www.rozpoznawanie-predyspozycji.uni.lodz.pl/kwestionariusz

www.zawodowe.info/test-predyspozycji-zawodowych/

www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod


Informacja o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży
w województwie podlaskim na rok szkolny 2012/2013


Badania lekarskie w 2012r.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum,  którzy wybierają szkoły techniczne zobowiązani są do wykonania badań lekarskich.
Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:
- skierowanie ze szkoły (kserokopie nie będą uwzględniane)
- legitymację szkolną lub dowód tożsamości
- bilans ucznia wraz z jego kserokopią
- kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych
- wyniki badań dodatkowych (jeżeli były wykonywane w ciągu ostatnich 6 miesięcy)

Kandydat do szkoły będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w następujących placówkach powiatu białostockiego:
1. Zakład  Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska
E&B Falkowscy s. c. Poradnia Medycyny Pracy
ul. Częstochowska 18
pon-czw 9-12, piątek 10-14 ,  tel. 85 6515170

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KAMEN"
Poradnia Medycyny Pracy
ul. Bema 2 lok. 222
pon-czw  8-17, piątek 8-16,    tel. 85 7454197,  85 7422668

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podlaskie Centrum Medyczne
ul. Transportowa 4
pon-piątek    7:30   -   15 ,   tel. 85 7422808,    85 7422809

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FASTY" Sp. z o.o.
ul. Przedzalniana 8
pon.   8-16,  wt-piątek   8-15,   tel. 85 6629296

5. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Poradnia Medycyny Pracy
ul. Białówny 11 (I pietro, pok. 120)
pon. -piątek 8-18,     85 7422264

Trzecioklasisto tutaj znajdziecie linki na przykładowe testy egzaminu gimnazjalnego (nowa wersja).
http://www.oke.wroc.pl
http://www.cke.edu.pl

Informacje dla klas trzecich gimnazjum i ich rodziców
 Nowa podstawa programowa
 Informator
o egzaminie gimnazjalnym
 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012
  Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012
 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Pozostałe informacje nt. egzaminu dostepne są na stronie www.oke.lomza.pl


Stronę tworzą uczniowie Gimnazjum w Poświętnem pod kierunkiem p. Wioletty Gołaszewskiej


PLAN LEKCJI

  

 W trakcie realizacji:

  logo_uczen.jpglogo_small.png  logo_supermemo.png

rozwoj.jpg  unia.jpg  logo-sbp.gif
Dzień Bezpiecznego Internetu 2012


Zrealizowane:

bocian.gif  
energia.gif logo.gif  LOGO_az.jpg  logo_english.jpg  nutka.gif  ryby.gif